Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.


Asistent medical de farmacie


Competențe dobândite conform OMEC 5042/27.09.2005

 • Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative;
 • Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii;
 • Utilizează software specializat;
 • Structurează şi prezintă informaţii din surse variate;
 • Analizează elementele de anatomie și fiziologie vegetală;
 • Utilizează noțiunile de filogenie vegetală în activitatea desfășurată în unitățile farmaceutice;
 • Descrie elementele de fiziologie (pe aparate și sisteme) ale corpului uman;
 • Aplică normele de prevenire a transmiterii infecțiilor și metodele de combatere a organismelor patogene;
 • Descrie modul de prescriere, preparare și eliberare a medicamentului din farmacie;
 • Descrie principalele operații generale și specifice farmaceutice;
 • Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaţi;
 • Recunoaşte manifestările cauzate de diferite afecţiuni;
 • Descrie părțile de plante medicinale utilizate în terapeutică;
 • Rezumă metodele tehnologice de obținere a produselor vegetale;
 • Descrie formularea soluțiilor medicamentoase și a solvenților;
 • Enumeră metodele de extracție din produse vegetale;
 • Explică acțiunea farmaceutică a combinațiilor chimice anorganice;
 • Descrie organizarea sistemului farmaceutic național;
 • Descrie acțiunea, efectele și mecanismele de acțiune ale medicamentelor;
 • Explică reacțiile adverse și incompatibilitãțile;
 • Stabilește importanța enzimelor, hormonilor și vitaminelor în reglarea funcțiilor organismului;
 • Recunoaște uleiurile volatile și plantele din care provin;
 • Demonstrează bazele farmacocinetice, farmacodinamice, farmacoterapeutice si farmacotoxicologice ale medicamentelor;
 • Clasifică medicamentele în funcție de mecanismul și locul de acțiune;
 • Descrie formele farmaceutice injectabile și perfuzabile;
 • Descrie metodele de preparare a soluțiilor oftalmice–colire în industria farmaceutică;
 • Enumeră fazele procesului de aprovizionare și inventariere a medicamentelor;
 • Clasifică medicamentele în funcție de mecanismul și locul de acțiune;
 • Prezintă acțiunea farmacodinamică a substanțelor cu acțiune pe sistemul nervos central;
 • Explică metodele de obținere a preparatelor farmaceutice prin extracția produselor vegetale;
 • Descrie efectele fiziologice și terapeutice ale principiilor active din plantele medicinale;
 • Enumeră și aplică metodele de preparare a emulsiilor și suspensiilor;
 • Descrie și clasifică unguentele și supozitoarele ca sisteme eterogene;
 • Explică efectele terapeutice ale principalelor produse apicole;
 • Definește și aplică tehnicile de preparare a formelor farmaceutice-pulberi, pilule;
 • Identifică formele farmaceutice sub formă de capsule și granulate dupa FR X;
 • Analizează tipurile de reacţii adverse în conformitate cu normele OMS;
 • Analizează substanțele organice în funcție de acțiune;
 • Aplică normele de etică și deontologie farmaceutică;
 • Explică actele legislative și normative privind activitatea farmaceutică;
 • Descrie formele farmaceutice numite comprimate acoperite–drajeuri;
 • Studiază formele farmaceutice solide cu acțiune modificată;
 • Prepară forme farmaceutice pentru îngrijirea corpului.

     Asistentul medical de farmacie poate lucra în: farmacii și puncte farmaceutice, laboratoare și farmacii din cadrul spitalelor și clinicilor parcticulare, laboratoare galenice, fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuție a medicamentelor.

 


Asistent medical generalist


Competențe dobândite conform OMEN nr. 3499/29.03.2018

 • Descrie elementele de fiziologie (pe aparate și sisteme) ale corpului uman;
 • Analizează principalele tipuri de organisme cu potențial patogen la om;
 • Aplică normele de prevenire a transmiterii infecțiilor și metodele de combatere a organismelor patogene;
 • Stabilește importanța enzimelor, hormonilor și vitaminelor în reglarea funcțiilor organismului;
 • Clasifică bolile cu transmitere genetică și precizează rolulul factorilor teratogeni;
 • Explică tehnicile fizice utilizate în explorarea imagistică;
 • Descrie noțiuni elementare de radiobiologie;
 • Sintetizează principalele noțiuni de radioterapie;
 • Analizează noţiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică);
 • Sintetizează competențele profesionale,calitățile și abilitățile personale specifice asistentului medical;
 • Analizează nevoile fundamentale specifice fiinţei umane;
 • Aplică procesul de îngrijire (nursing);
 • Aplică tehnicile de nursing şi investigaţiile;
 • Administrează medicamentele;
 • Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative;
 • Aplică legislaţia sanitară;
 • Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice;
 • Identifică problemele de dependență și stabilește diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienții cu afecțiuni respiratorii, digestive, nefrologice, urologice, chirurgicale, toracice, ORL, oftalmologice, hematologice, ortopedico-traumatice, reumatismale, dermatologice, infectocontagioase, endocrine, metabolice și de nutriție, ginecologice, oncologice, neurologice, psihice și cardiovasculare;
 • Elaborează planul de îngrijire (planul nursing);
 • Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate;
 • Asigură respectarea dietei în diferite afecțiuni;
 • Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii;
 • Acordă îngrijiri într-un mediu terapeutic securizant;
 • Identifică problemele de dependenţă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii vârstnici,la pacienţii cu stări avansate şi terminale de boală și la copii;
 • Analizează semnele și simptomele specifice afecțiunilor grave și urgențelor.

    Asistentul medical generalist poate lucra în: spitale, policlinici, cabinete medicale individuale, cabinete medicale din cadrul instituțiilor de învățământ, unități de producție, instituții de îngrijire din orice țară europeană și nu numai.