Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.


DE CE NOI?


     Fiindcă NOI îți putem orienta pașii spre un viitor în domeniul ASISTENȚEI MEDICALE, printr-un proces educativ performant. NOI iți punem la dispoziție o bază materială performantă necesară desfășurării pregătirii teoretice și practice pentru cele două calificări: ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE și ASISTENT MEDICAL GENERALIST. NOI te putem convinge că alegerea cursurilor școlii noastre este una din cele mai bune decizii pe care poți să le iei în vederea pregătirii tale profesionale în domeniul ASISTENȚEI MEDICALE.Viziunea școlii


     Aceasta derivă din prospectarea pieței muncii având în vedere că profesiile pentru care sunt pregătiți absolvenții școlii noastre sunt tot mai căutate: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie, calificări pe care aceștia le obțin prin absolvirea nivelului de calificare 5.

     Ne propunem să oferim elevilor noștri cursuri teoretice și practice de un înalt nivel calitativ care să le permită accesul cu ușurință pe piața muncii locală, națională și internațională.Misiunea școlii


     Aceasta constă în asigurarea unei educații de calitate, în acord cu nevoile comunității și ale tinerilor, creșterea calității actului medical prin ridicarea calității învățământului medical la standarde europene, astfel încat tinerii să devină pe deplin conștienți de propria valoare și competitivi pe piața muncii locală și europeană.