Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.


Viziunea scolii


Aceasta deriva din prospectarea pietei muncii avand in vedere ca meseriile pentru care sunt pregatiti absolventii scolii noastre sunt tot mai cautate: asistent medical generalist si asistent medical de farmacie, calificari pe care acestia le obtin prin absolvirea nivelului de calificare III+. Ne propunem sa oferim elevilor nostri cursuri teoretice si practice de un inalt nivel calitativ care sa le permita accesul cu usurinta pe piata muncii locala, nationala si internationala.


Misiunea scolii


Aceasta consta in asigurarea unei educatii de calitate, in acord cu nevoile comunitatii si ale tinerilor, cresterea calitatii actului medical prin ridicarea calitatii invatamantului medical la standarde europene, astfel incat tinerii sa devina pe deplin constienti de propria valoare si competitivi pe piata muncii locala si europeana.

 


Laborator Informatică


Titlul profesional dobandit este recunoscut in spatiul Uniunii Europene conform Directivei 2005/36/CE.


Școala este ACREDITATĂ conform O.M.Ed.C.I. Nr. 4108/11.05.2009.


Apariții în presă


Despre profesorul Iurie Novac

Ziua Mondială de luptă împotriva tuberculozei

Campanie de prevenire. "Împreună învingem tuberculoza"

Campanie de prevenire. "Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei"

Campanie de informare şi depistare a afecţiunilor respiratorii


Adrese utile


I.S.J. Galati

M.E.N.

Didactic