Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.

Laborator Informatică
Bibliotecă

Bibliotecă

descriere.


Oferta educațională pentru anul școlar 2019 - 2020


 • Asistent medical generalist - 90 de locuri - cursuri de zi (3 ani)
 • Asistent medical de farmacie - 60 de locuri - cursuri de zi (3 ani)

Informații referitoare la înscriere


 • Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Galați a început înscrierile pentru anul școlar 2018-2020. Se pot înscrie absolvenți de liceu CU sau FĂRĂ diplomă de bacalaureat.

 • Cei interesați se pot documenta de facilitățile oferite de Legea Educației Naționale, astfel încât să poată urma cursurile în mod legal.

 • Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
 •    - 4 poze tip BI

     - adeverință medicală

     - diplomă de bacalaureat (original și copie simplă) sau certificat de 12 clase (original și copie simplă)

     - foaie matricolă (original și copie legalizată)

     - BI/CI (original și copie simplă)

     - certificat de naștere (original și copie simplă)

     - certificat de căsătorie (original și copie simplă, dacă este cazul)


Facilități oferite cursanților


 • Pentru elevii care provin din aceeași familie se oferă o reducere de 50% din taxă, pentru una din persoane.


 •