Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.

Laborator Informatică
Bibliotecă

Bibliotecă

descriere.Program secretariat


 • În perioada 10.06-31.08.2024, secretariatul şcolii este deschis în intervalul 8.00-16.00.

 • Oferta educațională pentru anul școlar 2024 - 2025


  • Asistent medical generalist - 90 de locuri - cursuri de zi (3 ani)
  • Asistent medical de farmacie - 30 de locuri - cursuri de zi (3 ani)

  Informații referitoare la înscriere


  • Din data de 1.03.2024 Școala Postliceală „Sf. Vasile cel Mare” Galați a început înscrierea în anul școlar 2024 – 2025.

   • Dosarul de înscriere cuprinde:
   •    - diplomă de bacalaureat sau certificat de 12 clase-copie simplă și original;

       - foaie matricolă-copie legalizată la notar;

       - carte de identitate-copie simplă și original;

       - certificat de naștere-copie simplă și original;

       - certificat de căsătorie (dacă este cazul)-copie simlă și original;

       - 4 fotografii tip buletin, realizate profesional;

       - adeverință medicală-original.


   Facilități oferite cursanților


   • Pentru elevii care provin din aceeași familie se oferă o reducere de 50% din taxă, pentru una din persoane.

   Te așteptăm!   • Pentru oricare alte informații pe care dorești să le afli de la noi, sună la numărul de telefon 0722663156. În perioada 12-29.04.2021 programul la secretariatul școlii este între orele 9.00 și 13.00, de luni până vineri.
   • Ne găsești pe Strada Brăilei Nr.31, în fosta sucursală a Băncii Raiffeisen - nivel 3, între BRD și ANAF.