: Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Galați
Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

Săli de curs-Nursing - Săli de demonstrație

În aceste săli de demonstrație se realizează activități de învățare cu caracter practic aplicativ: scheme, fișe de lucru, planuri de îngrijire, simulări, în scopul atingerii competențelor specifice Standardelor de Pregătire Profesională. De asemenea se vor realiza activități de învățare interactive ce recomandă următoarele metode: observația, descoperirea, demonstrația, problematizarea, fișa de lucru, proiectul Plan de îngrijire.

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laborator Chimie farmaceutică și Forme farmaceutice

Laboratorul de chimie este un spațiu de lucru destinat învățării deprinderilor practice ale elevilor cu ajutorul echipamentului de laborator. Acesta reprezintă totalitatea instrumentelor, aparaturii de laborator, accesoriilor ajutătoare, utilizate în scopul realizării corespunzatoare a competențelor pentru viitorii asistenți medicali de farmacie.

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Laborator Farmacognozie și Fitoterapie

Acest cabinet de specialitate este dotat cu material didactic corespunzător: atlase, cataloage, material natural sau conservat, planse, desene, folii de retroproiector, fişe de lucru, fişe de autoevaluare, mostre cu produsele farmaceutice care au la baza produsele apicole. Acestea reprezintă un real sprijin pentru formarea de deprinderi și abilități specifice calificării asistent medical de farmacie.

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Laboratorul de informatică este prevăzut cu o bună dotare materială şi cu un soft corespunzător pentru desfășurarea activității în bune condiții.Prin efectuarea orelor de curs în această sală elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows, să compare reprezentări grafice în aplicațiile Word şi Excel, să administreze o bază de date, specifica domeniului, să comunice prin Internet, să structureze şi să prezinte informații din surse variate.

Bibliotecă

Bibliotecă

Biblioteca şcolară contribuie la creşterea calităţii învăţământului, fiind un suport necesar activităţilor de educaţie (formare) atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice. Principala menire a acesteia este de a pune la dispoziţia utilizatorilor întreaga informaţie necesară, precum şi instrumentele dedocumentare şi metodologia de utilizare a lor.


Din trecut și până în prezent


     FUNDAŢIA PENTRU DEZVOLTARE UMANĂ– filiala Galaţi, organizaţie nonguvernamentală nonprofit, a fost înfiinţată în anul 1998, sub numele de Fundatia „Sf. Vasile cel Mare”, nume schimbat în 2002, pentru a evidenţia mai bine misiunea declarată.


     În perioada 1998-2001, fundaţia a activat în domeniul protecţiei copilului, asigurând la cererea autorităţilor din domeniu, programe de formare a asistenţilor maternali şi educatorilor puericultori, programe susţinute de UNICEF, Asociatia Macon- Galaţi şi de la bugetul local.


     În perioada 1999 – 2004, s-au derulat programe de formare şi calificare în meseria de maseur certficate de AMOF.


     În anul 2000 a fost înfiinţată Şcoala Postliceală Sanitară care a format tineri absolvenţi de liceu în specialităţile: asistent medical generalist şi asistent medical de farmacie.


     Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Galați a fost înființată în anul 2000, având ca misiune contribuția la creșterea calității actului medical prin ridicarea calității învățământului medical la standarde europene, folosind ca mijloace de lucru un management organizațional, educațional, al resurselor umane și financiare performant și modern.


      Școala își propune să ofere un act educațional de calitate prin impicarea în realizarea acestuia a unui corp profesoral foarte bine pregătit și a unei baze materiale performante.


     Școala s-a dezvoltat permanent de la obținerea Autorizației de încredere din anul 2000 - 2001 pentru o singură specializare - asistent medical de farmacie. În anul 2005 Școala Postliceală Sanitară "Sf. Vasile cel Mare" Galați a obținut autorizația de încredere pentru a doua specializare, aceea de asistent medical generalist. În anul 2009 unitatea a fost acreditată Conf. O.M.Ed.C.I. Nr.4108/11.05.2009.


     Până în prezent au absolvit şcoala 15 promoţii de elevi în specializarea asistent medical de farmacie, şi 8 promoţii de elevi în specializarea asistenţi medicali generalişti.


     Profilul sanitar al unității școlare asigură absolvenților o insertie socio-profesională sigură, având în vedere deficitul de forță de muncă specializată în domeniul sanitar de pe piața muncii gălățene și nu numai.